Vi minner om at siste frist for søknad om momskompensasjon er 15. august!

Publisert torsdag 8. august 2019

I årets merverdiavgiftskompensasjon skal det fordeles 1,6 milliarder til frivillige organisasjoner. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet ved å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

I fjor fikk 164 golfklubber 25,4 millioner utbetalt i forbindelse med ordningen og golfklubbene har til sammen fått utbetalt over 178 millioner siden ordningen ble innført i 2010.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) administrerer ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Golfklubbene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Hvordan søke?

  • Søknadsprosedyren er svært enkel for klubber som har under 5 millioner i brutto driftskostnader. Klubben trenger kun å rapportere inn brutto driftskostnader (finanskostnader skal ikke være med) for 2018.
  • Klubber med driftskostnader over 5 millioner skal også søke momskompensasjon via NIFs nettbaserte løsning (KlubbAdmin).

For søknadsprosedyre og mer informasjon se: idrettsforbundet.no

Søknadsfristen er satt til 15. august 2019.

NB! Klubber som tidligere i år har søkt momskompensasjon (f. eks. i forbindelse med samordnet rapportering) og fått kvittering for mottatt søknad, trenger ikke å søke på nytt.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club