Et golfanlegg generer mye golfaktivitet, folkehelse og godt miljø.

Publisert tirsdag 4. april 2017

Vi er ikke alltid like flinke til å dokumentere dette for «omverden» og det er heller ikke alltid vi utnytter vårt potensiale fullt ut. Veldig mange golfvirksomheter har et meget godt samarbeid med kommunen og andre idrettslag for å legge til rette for flerbruk uten at dette går på bekostning av anlegget som golfbane. Et multifunksjonelt golfanlegg ser virksomheten fra den brede allmennhetens perspektiv. I tillegg til å tilby en arena for golf bidrar anlegget med ulike tilbud som er nyttige for samfunnet.

Eksempler på dette er:

  • Skianlegg på vinterstid
  • Tilrettelegging for friluftsliv på anlagte stier og gangveier
  • Utleie av lokaler til andre lag og foreninger
  • Plan for ytterligere utvikling biologisk mangfold
  • Bevaring av natur- og kulturmiljøer

Nordiske myndigheter etterspør anlegg som både kan bidra til at miljømålene nås og som kan gi bedre helse og livskvalitet. For golfanleggene er et multifunksjonelt perspektiv lønnsomt. Det gir mulighet for alternative inntekter, forankring i samfunnet gjennom arbeid med bærekraftig utvikling, forbedret samarbeid med myndigheter, miljø- og friluftsorganisasjoner og andre idretter samt en positiv allmenn opinion og derigjennom økt politisk støtte.

Sammen med STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) har NGF utarbeidet en spørreundersøkelse til alle golfklubber i Skandinavia. For å få en så god oversikt som mulig håper vi at én person fra golfvirksomheten svarer på undersøkelsen via denne linken

Tilbakemeldingen er viktig i vårt videre arbeid med å skape så gode rammebetingelser for golfen som mulig.

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club