Narvesenstipendet er et samarbeid mellom NGF og Narvesen, og er en stipendordning for deltakerklubber i Golf Grønn Glede (GGG).

Publisert torsdag 15. september 2022

Narvesenstipendets formål er å styrke klubbenes i deres arbeid med å legge til rette aktivitet for målgruppene i GGG, samt gi mulighet til å gjøre noe ekstra utover den vanlige aktiviteten. Inntil kr 50.000 kan deles ut per år, og stipendet kan deles ut til en klubb eller fordeles på flere GGG klubber.

Mer informasjon finnes i vedlagte dokument.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club