Informasjon til klubben om Gimmie – hele Norges golf-app.

Publisert fredag 28. april 2023

I starten av mai lanseres Gimmie, den nye offisielle appen for norske golfere og golfklubber. Appen er utviklet av GLFR i samarbeid med GolfBox og NGF. 

Gimmie samler tjenestene golfere trenger på ett sted. Golferne får full tilgang til GolfBox, digitalt scorekort, nyheter og informasjon – og etter hvert baneguide med GPS.

Gimmie er også klubbenes app, som alle vil få kostnadsfritt. Bruk kanalen til å presentere klubben med egne bilder, logo, nyttig informasjon, samt sende nyheter og oppdatere banestatus med varsling på telefonen til klubbens følgere.

På sikt vil Gimmie erstatte GolfBox-appen, men GolfBox på nett kan brukes akkurat som før. GolfBox vil fortsette som hovedsystemet for golf i Norge - det er ingen endring på dette.

Gimmie vil være tilgjengelig i AppStore og Google Play. Man finner appen ved å søke på «Gimmie». NGF gir beskjed så snart appen er tilgjengelig.

Når appen er lansert er det fint om klubben informerer medlemmene om Gimmie. Markedsmateriell til bruk for klubbene blir tilgjengelig på gimmie.no/klubb fortløpende. NGF vil i tillegg kjøre nasjonale kampanjer for å synliggjøre appen.

innhold i appen

Gjennom innlogging med GolfBox vil golfere kunne:

  • Bestille starttid, levere scorekort og få justert handicap med full tilgang til GolfBox.
  • Velge bane, legge til venner og føre score underveis på runden.
  • Motta nyheter og innhold fra Norsk Golf og klubbene de følger.
  • Benytte baneguide med GPS for å se banens layout og avstander til green, bunker og andre hindre (kommer sommeren 2023).

Klubbene vil kostnadsfritt kunne:

  • Presentere klubben på egen side med nyttig innhold, bilder og logo.
  • Publisere egne nyheter og oppdatere banestatus.
  • Varsle klubbens følgere om nytt fra klubben.
  • Oppdatere sin baneguide med riktig informasjon.

Gimmie vil kontinuerlig videreutvikles og det vil komme flere funksjoner. Hvilke funksjoner som er planlagt fremover kan du følge med på HER.

hvordan legge inn klubbinformasjon i appen

GLFR Business er administrasjonsverktøyet klubben trenger for å oppdatere og publisere innhold i Gimmie. Klubber som allerede har et kundeforhold til GLFR er kjent med dette verktøyet fra tidligere.  NGF har vært i kontakt med klubber som ikke allerede har verktøyet for å informere om dette. NGF ber klubber som ikke har informasjon om å ta kontakt med Gimmie support, så får dere hjelp. Veiledning på innlogging i GLFR Business finnes også på gimmie.no/klubb.

Support og veiledning

Klubben vil ha ansvaret for å veilede sine medlemmer i Gimmie, på samme måte som klubben har ansvaret for veiledning i GolfBox. Dersom klubben har behov for hjelp, enten på egne eller et medlems vegne, kan man kontakte Gimmie support.
Gimmie Support er kun en tjeneste for norske golfklubber.

Kontakt:
Epost: support@gimmie.no 

Se gimmie.no for mer informasjon og veiledning.
 

 

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club