Golf-Norge har startet sin digitale ekspedisjon mot 4 prioriterte topper. Golfklubbene inviteres til å være med på reisen til digitaliseringsprosjektet på golfforbundets nettsider.

Publisert torsdag 24. februar 2022

Vi har opprettet en egen side på golfforbundet.no, hvor alle kan følge digitaliseringsprosjektet. Underveis vil vi åpne for innspill slik at alle stemmer kan bli hørt, sier Sindre Maurud, digital forretningsutvikler i NGF.

I november vedtok Golftinget en revidert virksomhetsplan som gjelder fram til 2023. Et mål for planperioden er å styrke rammebetingelsene for klubber og forbund. Det digitale skiftet er et viktig virkemiddel for å oppfylle visjonen om å spre golfglede i Norge.

Maurud er ekspedisjonslederen som nå skal ta klubber og forbund til fire topper.

Vi har pekt ut fire digitale fjell som skal bestiges sammen med klubbene. Ambisjonen er å utvikle digitale løsninger som engasjerer og ivaretar golferen, forenkler den administrative hverdagen i klubbene, forankrer beslutninger i data og innsikt, og øker de kommersielle inntektene, forteller han.

I perioden etter Golftinget er veien til de fire toppene staket ut. Etappene har fått sin plass på tidslinja. Og ekspedisjonen er i gang.

God planlegging er viktig for alle som skal ut på en lang reise. Men det er også behov for å komme raskt i gang med deler av prosessen. Vi jobber ikke i et vakuum. Vi skal utvikle nye digitale løsninger samtidig som hjulene i Golf-Norge holdes i gang. Det er en utfordring vi skal mestre, forsikrer Maurud.

Underveis skal strategi og veivalg forankres i både NGF-styret og i klubbene.

Det er bakgrunnen for at vi nå oppretter en egen side på golfforbundet.no. Her kan alle som ønsker følge prosessen fra start til mål. Vi jobber etter en trafikklysmodell hvor grønt lys betyr at vi er i rute, gult varsler en mulig forsinkelse og rødt at vi henger etter.

Men poenget med nettsiden er også å åpne for innspill og deltagelse for alle interesserte. Her vil du kunne stille spørsmål, komme med idéer, lese underliggende dokumenter og bidra med viktige tilbakemeldinger, understreker ekspedisjonslederen.

Og noe brenner mer enn annet.

Vi må raskt avklare klubbenes integrasjonsbehov og prinsipper for deling av data. Samtidig må vi allerede nå ta stilling til en del krav rundt den mobile plattformen. Arbeidet er i gang, og vi gleder oss til fortsettelsen, sier Sindre Maurud.

Webinar - Digital strategi

NGF inviterer til webinar vedrørende digital strategi, torsdag 10. mars kl. 15.00-16.30.

Mer informasjon og mulighet for påmelding kan finnes her.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club