Fagdag Del 2 - Torsdag 4. februar kl. 08.00-10.00

Publisert onsdag 27. januar 2021

2020 var et spesielt år. Etter ti sesonger med redusert aktivitet og færre medlemmer, strømmet folk til golfbanene igjen. Vi spilte mer enn før. Og klubbene ble ikke bare større, men også yngre.

For første gang er det nå flest spillere under 50 år i Golf-Norge. Mange av dem skal ut i sin første hele golfsesong. Og spørsmålene vi bør stille oss, er mange.

Hvem er de nye golferne? Hva ønsker de? Og hvilke grep må vi gjøre for å beholde både nye og gamle medlemmer?

I tre deler skal vi prøve å gi svar på disse spørsmålene. Webinarene består av videoer, presentasjoner og dialog. Som deltager kan du også selv stille spørsmål.

Fagdag del 2

I andre del av dette nettmøtet i tre deler skal vi bli bedre kjent med de nye medlemmene våre. Hvem er egentlig de nye golferne? Hvordan tenker de? Hvilke interesser har de? Og hvilke faktorer er viktige for valgene de tar?

DE UNGE VOKSNE
Dag Inge Fjeld og Jan Blichfeldt, Rådgivere/sosiologer BTF Innsikt

Viktigheten av å forstå målgruppene sine, er sterkt undervurdert, sier Dag Inge Fjeld og Jan Blichfeldt.

Med sin egenutviklede undersøkelse, Sosioraster, har de to rådgiverne sett nærmere på hvordan norske golfklubber kan ivareta unge voksne (20-35 år) og familiene. Fjeld/ Blichfeldt kjenner målgruppene, og vet hva som motiverer dem til å velge det ene framfor det andre. Innsikten og forståelsen er veien til flere medlemmer og bedre klubbøkonomi.

FREMTIDENS GOLFKLUBB
Kate Hege Nielsen og Fredrik Due, Klubbservice/Bredde og utvikling NGF

I 2020 fikk norske golfklubber over 15.000 nye medlemmer. Størst var tilveksten av de unge voksne mellom 20 og 35 år. Men hva er sannsynligheten for at oppturen fortsetter? Hvor fornøyde er de nye brukerne? Og på hvilken måte bør vi endre både anlegg og kultur i Golf-Norge for å tilrettelegge for hele familien? Vi tar praten med Kate Hege Nielsen og Fredrik Due, som har sett nærmere på fremtidens golfklubb.

KLUBBCASE: DRØBAK GK
Jens Gilboe, Daglig leder Drøbak GK 

Når vi nå vet hvem de nye golferne er, hvordan de tenker og hva som blir viktig fremover, tar vi en digital tur til Drøbak GK. Klubben har på eget initiativ tatt grep for å imøtekomme de nye målgruppenes ønsker og behov. Hva slags tiltak har de igangsatt, hvilke erfaringer sitter de igjen med – og hva planlegges videre?

NB! Mellom hvert innslag blir det mulighet for å stille spørsmål og komme med innspill.

Meld deg på her.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club