God informasjonsflyt er viktig for å ta vare på nye medlemmer. Flere klubber har tatt det på alvor. Torsdag 25. februar deler de de sine erfaringer.

Publisert onsdag 17. februar 2021

Nysgjerrigheten på golf er stor. Flere rapporterer om fulle VTG-kurs allerede. Samtidig vet vi at mange av de nye spillerne etterspør mer informasjon fra klubben sin. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Kate Hege Nielsen, leder for klubbservice i NGF.

Torsdag 25. februar kl. 08.00 inviterer golfforbundet til én times nettmøte der målet er å forsterke informasjonsflyten i klubbene fram til sesongstart.

I fjor sommer presenterte vi Loopify, et dataverktøy som gjør det enklere å kommunisere med medlemmene. Flere klubber har tatt det i bruk, med gode erfaringer. Den erfaringen vil vi gjerne dele med andre i Golf-Norge, forklarer Nielsen.

For selv om det strømmer nye spillere til norske golfklubber, er det grunn til å rope varsko. Medlemsundersøkelsen «Golfspilleren i sentrum» avdekker at de nye golferne er mindre tilfredse enn etablerte spillere.

Skal vi øke tilfredsheten, tilhørigheten og etter hvert lojaliteten, bør vi starte med informasjonsflyten. De fleste steder i landet er det fortsatt en stund til banen åpner, og det er viktig å bruke dette tidsvinduet godt, poengterer Nielsen.

Hun oppfordrer alle klubber til å melde seg på nettmøtet.

Det blir en effektiv og praktisk time der klubbene som har tatt i bruk Loopify, deler sine tips og erfaringer. Sammen kan vi legge et informasjonsløp fram mot sesongstart, og gi alle nybegynnerne en god start på sesongen.

Meld deg på her.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club