I tredje del av webinaret retter vi blikket framover og ser nærmere på hvilke grep vi må ta for å beholde nye og gamle medlemmer, og spesielt de unge voksne. Har du husket å melde deg på?

Publisert tirsdag 9. februar 2021

2020 var et spesielt år. Etter ti sesonger med redusert aktivitet og færre medlemmer, strømmet folk til golfbanene igjen. Vi spilte mer enn før. Og klubbene ble ikke bare større, men også yngre.

For første gang er det nå flest spillere under 50 år i Golf-Norge. Mange av dem skal ut i sin første hele golfsesong. Og spørsmålene vi bør stille oss, er mange.

Hvorfor strømmer de unge voksne til banene igjen? Hvem er de nye golferne? Hva tenker og ønsker de?

I de to første delene har vi forsøkt å gi svar på disse spørsmålene. Webinarene har bestått av videoer, presentasjoner og dialog. Som deltagere har klubbene selv stilt spørsmål og delt sine erfaringer.

I tredje og siste del av dette serie-webinaret retter vi blikket framover og ser nærmere på hvilke grep vi må ta for å beholde både nye og gamle medlemmer, og spesielt de unge voksne.

  • Med verktøy og løsninger som hjelper norske golfklubber gir vi tips og råd om hva som skal til for å utvikle de rette tiltakene.
  • Vi deler beste praksis fra utvalgte klubber som allerede scorer høyt på tilfredshet og lojalitet blant 20-35-åringene.
  • Og tar et ekstra blikk på jentene, som vi fortsatt har altfor få av i våre medlemsregistre.

Velkommen til tredje og siste del av «De nye golferne».

Torsdag 11. februar, kl. 08.00-09.30.

Meld deg på her.

NB! Vi ber alle påmeldte om å være på plass til møtestart 08.00. Husk å skru av mikrofon og kamera. Vi minner også om at de to første delene kan ses i opptak på våre nettsider.

Vel møtt!

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club