NGFs historiegruppe er meget interessert i å få tilgang til nedtegnelser om klubbenes historie.

Publisert mandag 18. september 2017

Klubbene representerer så mye interessant informasjon vedrørende golfens utbredelse i Norge, at det vil være leit om den ikke blir tatt vare på i form av, i det minste, et jubileumsskriv.

I august sendte vi brev til alle våre golfklubber 10 år og eldre med oppfordring om å, på en eller annen måte, ta vare på klubbens historie, og vi har allerede fått svar fra flere klubber. Kan vi få tilsendt et eksemplar av klubbens historie, fortrinnsvis digitalt, kan vi publisere den på vår historieside alternativt legge en link direkte til klubbens hjemmeside.

Se vedlagte brev og brosjyre og ta kontakt hvis dere har noe å melde eller spørre om!

Kontakt

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club