NGF flytter: Ønsker å etablere golfens hus

Innkaller til ekstraordinært ting for godkjenning fra klubbene.

NGF har sagt opp lokalene på idrettens hus. De begrensede mulighetene i femte etasje på Ullevaal Stadion, gjør at administrasjonen fra og med 2024 skal finne nye lokaler.

Et godt alternativ er lokaler i Snøbyen på Lørenskog der NGF kan kombinere kontor-, lager- og møteromsfasiliteter med et nasjonalt kompetansesenter besående av simulatorer, annet testutstyr og nærspillsområde.

NGF mener at en slik kombinasjon vil gi Golf-Norge et løft på mange områder, men siden etablering av et nasjonalt kompetansesenter er av vesentlig betydning og omfang, ønsker styret å høre Golf-Norges syn på saken.

NGF varsler derfor at det vil bli kalt inn til et ekstraordinært ting i mars/april der planene for nye lokaler vil bli forelagt klubbene. I mellomtiden vil NGF gjøre en rekke tiltak for å informere klubbene på en best mulig måte.

Mer informasjon kommer fortløpende.