Oppdatering: NGF flytter!

Ny nettside med informasjon om ekstraordinært ting.

NGF meddelte 31. januar at lokalene på Ullevaal er sagt opp, og at forbundet ønsker å etablere et nasjonalt kompetansesenter der NGF kan kombinere kontor-, lager- og undervisningsfasiliteter med et innendørssenter for golf bestående av simulatorer, annet testutstyr og nærspillsområde.

NGF mener at en slik kombinasjon vil gi Golf-Norge et løft på mange områder, men siden etablering av et slikt senter er av vesentlig betydning og omfang, ønsker NGF et vedtak fra golfklubbene gjennom et ekstraordinært ting.

Dato for et ekstraordinært ting er foreløpig satt til 30. mars kl 16. Det vil være mulig å delta både fysisk og digitalt.

Innkalling med påmelding til ekstraordinært ting vil sendes klubbene minimum 14 dager før tinget avholdes i henhold til NGFs lov §19.

I mellomtiden er det satt opp en egen nettside for ekstraordinært ting som fortløpende vil bli oppdatert. Klikk HER for å gå til nettsiden.