NGF har besluttet å avvikle utstedelser av nye golfkort

Fra og med dags dato er det ikke lenger mulig å bestille golfkort i kortsenteret i GolfBox.

Vi ser at totalt sett brukes kortene i liten grad og at administrasjonen og produksjonen av golfkortene medfører uforholdsmessig tidsforbruk og kostnader, både for dere i klubb og oss i forbundet, i forhold til den funksjonalitet som ligger i golfkortet i dag. Utstedte kort vil ikke deaktiveres og kan eventuelt benyttes som før.

I forbindelse med digitaliseringsprosjektet ser vi for oss å tilby en digital løsning for golfkort/medlemskort/fordelskort i GolfBox og/eller i en fremtidig mobil plattform.

Personer som har behov for handicapbevis kan finne det ved å logge inn i GolfBox og trykke på pilen til høyre for "Min forside" i venstremenyen og trykke på "Handicapbevis".

Ingen faktura for golfkort i 2021 og 2022

I 2021 ble det bestilt rundt 17 500 kort fra golfklubbene til medlemmene gjennom GolfBox. Praksis har vært at NGF fakturerer klubbene kr 15 pr kort for produksjon og utsendelse. Tidlig i sesongen 2021 ble det oppdaget en feil i rutinen for bestilling av golfkort som gjorde at i enkelte situasjoner, måtte klubbene bestille kort flere ganger til samme medlem.

For å unngå at noen klubber får faktura for flere kort enn de som faktisk ble mottatt, har NGF besluttet å ikke fakturere for golfkortene i 2021. NGF vil heller ikke fakturere klubbene for golfkort bestilt i 2022.