Klubbundersøkelse skal avdekke omfanget.

Mange baner har opplevd til dels massive vinterskader etter årets vinter. Ofte får NGF tilbakemeldinger fra de golfvirksomhetene som har fått de mest ekstreme skadene. For å få en bedre totaloversikt trenger NGF tilbakemelding på situasjonen i klubbene. Undersøkelsen tar ca. fem minutter å besvare, og resultatene blir distribuert til de klubber som har gitt tilbakemelding!

For å få en bedre oversikt totalt sett ønsker vi å få en tilbakemelding om hvordan situasjonen er i din klubb.

Resultatene av undersøkelsen vil bli distribuert til de klubber som har gitt tilbakemelding!

For mer info og tilgang til undersøkelse

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club