Vær med å påvirke Golf-Norges retning!

Publisert onsdag 19. april 2023

På Golftinget i november skal det velges representanter til styret og utvalg for tingperioden 2023-2025. I den anledning søker valgkomiteen kandidater til følgende ulike verv: 

•  Forbundsstyret med president, visepresident og seks styremedlemmer
•  Kontrollutvalg med leder, to medlemmer og to varamedlemmer
•  Lovutvalg med leder og to medlemmer
•  Disiplinær- og sanksjonsutvalg med leder og to medlemmer

For mer informasjon, klikk HER 

I lenken finnes også informasjonsvideo, samt forslag til artikkel og materiell som kan publiseres på klubbens nettside og i sosiale medier for å oppfordre folk til å melde sitt kandidatur.

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club