NGF har som mål å tilrettelegge for at det blir enklere å prøve golf, herunder forenkle VTG-ordningen og søke større fleksibilitet for alle som er interessert i å prøve golf.

Publisert tirsdag 16. mars 2021

Som et ledd i dette arbeidet ønsker vi sesongen 2021 å prøve ut en alternativ VTG opplæring gjennom et pilotprosjekt. I korte trekk går dette ut på å gi nybegynnere:

  • en enkel digital plattform for registrering og teoretisk opplæring
  • rask tilgang til å kunne prøve golf på banen
  • en mer fleksibel måte å oppnå Golfkortet på (etablere hcp 54 med nasjonal spillerett)

NGF inviterer til informasjonsmøte mandag 22. mars kl 09.00-10.00. Det vil deretter være mulig å melde sin interesse for å være med i pilotprosjektet.

Her kan du melde deg på informasjonsmøtet.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club