NGF har som mål å tilrettelegge for at det blir enklere å prøve golf, herunder forenkle VTG-ordningen og søke større fleksibilitet for alle som er interessert i å prøve golf.

Foto: Peggen Golfsenter AS (Asker GK)

Foto: Peggen Golfsenter AS (Asker GK)

Publisert onsdag 9. desember 2020

Som et ledd i dette ønsker vi å prøve hvor godt dagens VTG-opplæring fungerer om man flytter opplæringen innendørs, og til dette trenger vi seks pilotklubber:

  • To klubber som kun har tilgang til innendørs trening gjennom mulighet for å slå lange slag i nett/vegg, samt mulighet for putting og nærspill/chipping.
  • To klubber som kun har tilgang til simulator.
  • To klubber som har tilgang både til simulator og innendørs trening gjennom mulighet for å slå lange slag i nett/vegg, samt mulighet for putting og nærspill/chipping.

Til å gjennomføre VTG opplæringen må pilotklubbene ha kvalifisert personell som har erfaring med å holde VTG-kurs. Klubbene må informere deltakere at de er en del av et pilotprosjekt, og at de etter kurset vil få tilsendt spørreskjema fra NGF. NGF vil følge opp både deltakere og klubber med tanke på deres erfaringer med kurset, men også møtet med utendørs golfspill. Resultatene vil bli presentert i forbindelse med Golftinget 2021.

Er dette noe for din klubb?
Meld din interesse på e-post til goril.hansen@golfforbundet.no innen 10. januar 2021.

 

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club