Som et nytt tilbud har NGF har planlagt en serie webinarer for å gi faglig påfyll.

Publisert tirsdag 10. september 2019

Første tema ut er «Årsmøtet – forberedelser, gjennomføring og etterarbeid» torsdag 19. september kl. 1130.

Alle webinarene har en varighet på rundt 30 minutter.

For oversikt over planlagte webinar samt påmelding, se her

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver golfens samfunnsverdi 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club