Hjelp oss å spre kurstilbudet til deres medlemmer gjennom klubbens nettsider og nyhetsbrev.

Publisert tirsdag 6. februar 2018

Det finnes allerede et antall e-læringsmoduler som vi oppfordrer flest mulig i klubben til å gjennomgå – både personer som allerede har verv i klubben og medlemmer som har interesse av å lære mer om ulike temaer, spesielt temaer om barn og trening. Gå inn på http://ekurs.nif.no, klikk på særforbund og velg Norges Golfforbund. Så er det bare å velge det som interesserer!

Gjennom økt kompetanse og engasjement innen alle områder vil klubben stå sterkere når det gjelder å rekruttere, ivareta og utvikle flere og bedre spillere. Personer som får relevant opplæring og har den rette kompetansen vil gjøre en god jobb over lengre tid i klubben sin.

Les om tilbudene her.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club