NGFs styre vedtok 10. november 2017 en ny modell for kompensasjon til arrangørklubber av forbundsturneringer i 2018.

Publisert tirsdag 14. november 2017

I stedet for en flat sum uavhengig av turneringens størrelse/omfang, er prinsippet for modellen i hvilken grad ulike turneringer legger beslag på banen, i forhold til tilgjengeligheten for klubbens medlemmer og gjestespillere, på de ulike turneringsdagene.

Arrangørklubbens kompensasjon er summen av antall turneringsdager iht. modellen under:

A) 18 hull på én dag, én startpulje, lite startfelt: kr. 15 000,-
B) 18 hull på én dag, to startpuljer, stort startfelt: kr. 20 000,-
C) 36 hull på én dag, én startpulje, lite startfelt: kr. 25 000,-

Eksempler på kompensasjon:

- En normal Srixon Tour/Garmin Norgscup (36+18 hull) er C+A
- Norgesmesterskapet (18+18+18+18 hull) er B+B+A+A
- Lag-NM (36+36+18 hull) er C+C+A

Søknadsfristen for å arrangere nasjonale forbundsturneringer i 2018 er utvidet til 26. november 2017.

Klubber som ennå ikke har søkt oppfordres å gjøre dette snarest. Klubber som allerede har søkt, men som har flere eller andre turneringer på ønskelisten sin bes søke på nytt.

Klikk her for å komme til søknadsskjemaet.

Terminliste 2018 finner du her

Fra 2018 er rutinene rundt alle Lag-NM turneringene tilsvarende som for de individuelle turneringene, at startkontingentene innbetales til NGF, som deretter utbetaler kompensasjon til arrangørklubbene iht. modellen. Kompensasjonen for enkelte veldig små turneringer vil avvike fra modellen og avtales i hvert tilfelle.

Kontakt

Thore Wilhelmsen

Spill- og dommerkonsulent 901 51 756 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club