Fra 1. januar 2019 er det nye regler for golfspill og NGF vil utover vinteren/våren arrangere en rekke regelseminarer. De første seminarene er 9. februar på Losby, deretter 16. februar i Stavanger og Bergen, 16. mars i Tønsberg og Trondheim.

Publisert mandag 14. januar 2019

Nivå 1 regelseminar er første trinn i NGFs tre-trinns program for regelopplæring, og avholdes over én dag (8 timer).

Regelseminarene og materiellet er utviklet av R&A og avholdes av nasjonale golfforbund over hele verden. Det er NGF som har rettighetene til å oversette og avholde R&As regelseminarer på Nivå 1 og Nivå 2 i Norge.

Nivå 1 regelseminar er et enkeltstående seminar som er åpent for alle som ønsker å lære mer om golfreglene. Målgruppen er både golfspillere som ønsker mer kunnskap om reglene og ansatte/frivillige/tillitsvalgte i klubber som ofte får regelspørsmål.
De som har lyst til å lære enda mer kan etter å ha fullført Nivå 1 delta på Nivå 2.

Nivå 1 regelseminar er også det første trinnet i NGFs nye dommerutdanning.

Se NGFs kurs- og møtekalender for steder og tidspunkt. Kalenderen blir oppdatert fortløpende etter hvert som nye seminarer settes opp.

Les mer her.

Kontakt

Thore Wilhelmsen

Spill- og dommerkonsulent 901 51 756 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club