Mange norske golfbaner sliter med overvintringsskader. Is og vannskader er verst, men soppskader og uttørkingsskader er også med og reduserer spilleopplevelsen.

Publisert tirsdag 12. september 2017

Klimaendringene med hyppige temperaturvekslinger og mye is og smeltevann ser dessverre ut til øke skadeomfanget.

Gjennom sin forskningsstiftelse STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) har NGF og de andre nordiske golfforbundene prioritert ‘Winter Stress Management’ som ett av sine viktigste forskningsområder. Mange prosjekter er gjennomført, flere av dem med offentlig støtte fra Norges forskingsråd (NFR). Ved utgangen av 2017 avsluttes et større NFR-prosjekt der vi har sett spesielt på virkningen av høstgjødsling på overlevelse og spillekvalitet av greener om våren.

For å formidle og diskutere resultatene i dette og flere andre nordiske og nordamerikanske forskningsprosjekt, samt golfklubbenes praktiske erfaringer, har vi dagene 9. og 10. november gleden av å invitere til seminaret ‘Winter Stress management of turfgrass’.
Seminaret finner sted på Clarion Oslo Airport Hotel Gardermoen like i forkant Golftinget.

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club