Ny digital strategi

Skal danne grunnlag for digitaliseringsarbeid i Golf-Norge.

NGF har utarbeidet den første digitale strategien for Golf-Norge. Strategien skal danne grunnlaget for arbeidet på et område som i større og større grad påvirker Golf-Norge.

Strategien omfatter fire hovedområder:

  1. Engasjere og ivareta golfspilleren
  2. Forenkle den administrative klubbhverdagen
  3. Ta beslutninger basert på data og innsikt
  4. Øke kommersielle inntekter

Strategien er et overordnet dokument som signaliserer retning for arbeidet med digitalisering i Golf-Norge. Arbeidet med å konkretisere de fire hovedområdene vil fortsette i 2022.

Den digitale strategien i sin helhet finnes vedlagt. 

Mer informasjon om digitaliseringsprosjektet finnes her.