Vi gjentar informasjon som ble sendt til klubbene rett før påske.

Publisert tirsdag 25. april 2017

For deg som er ny i klubbens turneringskomité eller for deg som vil ha noen tips for å gjøre en enda bedre jobb med å skape variasjon og utfordringer gjennom velorganiserte turneringer og ryddige turneringsbestemmelser, er det laget et nytt e-læringskurs «Turneringsledelse på klubbnivå».

Bli bevisst hva som kreves i forhold til regler og bestemmelser og bli kjent med de hjelpemidler som finnes på NGFs nettsider og i regelboken. Du finner alt om kurset her.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club