Husk å ta med klubbens tidligere tilleggsbeslutninger!

Publisert tirsdag 25. februar 2020

Mottatte henvendelser og gjennomgang av nye klubblover viser oss at en del klubber glemmer å ta med, fra gammel til ny lov, de beslutninger som klubben tidligere har gjort som går utover minimumsnormen. Det kan f.eks. handle om antallet man skal velge i styret og utvalg eller komiteer, eller at man tidligere har vedtatt å velge alle i styret for to år - noen i oddetallsår og andre i partallsår. Andre eksempler kan være bestemmelser knyttet til æresmedlemmer eller utleie av spillerett.

Vi vil også poengtere at den oppdateringen dere nå må gjøre av klubbens lov, som konsekvens av at NIFs lov og lovnormen er endret, IKKE en fri mulighet for dere til å endre bestemmelser i gammel klubblov som dere ikke er fornøyd med. Endringer utover pålegg fra lovnormen må fortsatt behandles på årsmøtet og krever 2/3-flertall for å være godkjent.

Vi viser til tidligere nyhetssaker om ny lovnorm/lovendringer:

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club