NIF har vedtatt ny lovnorm for idrettslag som er gjeldende for alle klubber fra 1.1.2022.

Publisert tirsdag 8. februar 2022

Ny lovnorm med særlige tillegg gitt av NGF er publisert her.

Den enkelte Klubb må inkorporere eventuelle egne bestemmelser, og klubbens styre vedtar den nye loven. Det er ikke nødvendig at endringer som følger av lovnormen behandles av årsmøtet, men vi anbefaler at ny lov behandles på årsmøtet som orienteringssak.

Den nye lovnormen har kun mindre innholdsmessige endringer, bl a om antall medlemmer i Kontrollutvalget. Utover dette er endringene kun av redaksjonell art.

Oversikt over endringene finnes på Idrettsforbundets nettsider.

Kontakt

Jens Kristian Hansen

Assisterende generalsekretær 909 26 722 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club