Endringer for golfklubber med årlig omsetning på under 5 millioner kroner

Publisert onsdag 5. februar 2020

Det kom ny lovnorm for idrettslag/golfklubber på slutten av 2019 som er gjeldende fra 1.1.2020. Vi har mottatt spørsmål fra klubber som er usikre på behandlingen av de nye kravene til Kontrollutvalg for alle idrettslag.

På årsmøtet som skal avholdes innen utgangen av mars måned 2020 skal de revisorer som ble valgt i 2019 levere sine beretninger etter loven slik den var i 2019.

Under valg skal imidlertid også klubber med omsetning under 5 millioner kroner velge et Kontrollutvalg bestående av minst to medlemmer og minst ett varamedlem (se §16 pkt. 14b). Dere kan også velge å engasjere en statsautorisert eller registrert revisor til å revidere klubbens regnskap (slik klubber med omsetning på 5 mill eller mer må), men dere trenger ikke det. Dersom dere velger å ikke engasjere revisor må Kontrollutvalget i tillegg til sine andre oppgaver beskrevet i §21 også revidere klubbens regnskap (se §§ 11 og 21(1) d).

Her finner dere den nye lovnormen i sin helhet.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club