Publisert onsdag 13. mai 2020

11. mai presenterte helsemyndighetene (Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet) en ny felles smitteveileder for norsk breddeidrett. Les veilederen og gå gjennom sjekklisten i kapittel 5.

Her kan vi bl.a. merke oss:

  • Selv om det åpnes for arrangementer på inntil 50 personer med avstand på minst 1 meter anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.
  • Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.
  • Deltakere bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate området ved aktivitetens slutt. Dette for å unngå samlinger i for store grupper og at anbefalinger om avstand ikke følges.
  • Det er fortsatt like viktig med god hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.
  • Klubben er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene. Dette krever et godt samarbeid mellom trenere/instruktører/frivillige, deltakere, foresatte og andre som er tilknyttet aktiviteten.
  • Klubben bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart av aktivitet.
  • Vær oppmerksom på at grupper med økt risiko for alvorlig forløp er de med alder over 65 år, de som har hjerte- og karsykdom (inkludert høyt blodtrykk) og de som har diabetes.

NGF får mange henvendelser om detaljer i en klubbs håndtering av koronaproblemstillinger. Vi kan gjerne være med å diskutere slike problemstillinger, men som oftest koker det egentlig ned til en risikoanalyse og den må klubben selv ta stilling til.

Det er dere som kjenner deres egne forutsetninger best og må beslutte om det er verdt å tøye grensene på veiledninger og retningslinjer når man vet hvilken risiko man utsetter seg selv og sine omgivelser for, kontra den «gevinst» man mener å kunne oppnå? Samler man flere og fra ulike steder, eller man reduserer smittevernrenholdet fra klubbens side for å overlate det til den enkelte, så vil smittefaren øke.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club