Formålet er både å stimulere til aktivitet og å støtte økonomisk opp om arrangement eller aktiviteter som må avlyses.

Publisert tirsdag 25. mai 2021

Ordningen gjelder fra 1. januar til 31. august 2021.

Søknadsfrist 15. september.

Mer informasjon og mulighet for å søke finnes på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club