Oppdateringer vedrørende smittesituasjon covid-19.

Publisert fredag 10. desember 2021

Regjeringen har iverksatt nye nasjonale tiltak og anbefalinger for å bremse smitteutviklingen i det norske samfunnet. De nye restriksjonene vil ha betydning for både gjennomføring av idrettsarrangementer, og for utøvelse av idrettsaktivitet for voksne. For Golf-Norge har restriksjonene p.t. først og fremst betydning for innendørssentrene.

Av påbud som er relevant for innendørssentrene gjelder:

Smittevernfaglig forsvarlig drift

  • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
  • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
  • Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
  • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller.

Reglene for smittevernfaglig forsvarlig drift er gjennomgående strengere enn de anbefalingene som er gitt i tillegg til påbudene. Anbefalingene får derfor ingen selvstendig betydning for driften av simulatorsenter. Merk likevel at anbefalingene må forstås slik at juniortrening som avholdes i simulatorsenter kan gjennomføres uten særlige restriksjoner, samt at toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Når det kommer til bransjeveiledere vises til NGF-nytt publisert 23. oktober 2020.

Kontakt

Jens Kristian Hansen

Assisterende generalsekretær 909 26 722 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club