Det er den enkeltes ansvar at alle kan spille trygt.

Publisert torsdag 17. juni 2021

Denne nyheten er utdypet og oppdatert 18. juni 2021.

Smitten har gått betydelig ned over hele landet og Golf-Norge fortsetter veien tilbake til normalen. De generelle individuelle smittevernreglene gjelder imidlertid fortsatt.

Golfklubber og baneeiere må tydelig, på både plakater og nettsider, gjøre medlemmer og gjester oppmerksomme på at de skal være hjemme om de har sykdomssymptomer, de må holde avstand og de må sprite hendene og/eller tørke av med antibac flater som berøres direkte.

Under forutsetning av at kommunen ikke har strengere regler enn de nasjonale kan golfklubber nå gå tilbake til en mer normal golfhverdag. Det betyr at:

  • Det er brukernes ansvar at bruken er innenfor smittevernreglene. Husk å informere om at berøringsflater må sprites og tørkes av.
  • Det er ikke lenger påbud om løpende start fra hull 1. Det betyr at alle andre former for start kan benyttes, inkludert Shotgun-start. Husk å holde avstand til hverandre.
  • Raker kan legges tilbake i bunkere. Dersom en klubb ikke kan eller ønsker å legge rakene tilbake i bunkere kan klubben innføre en midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker fordi raker er fjernet. Teksten du finner i dette dokumentet, må benyttes i en slik lokal regel for at en runde kan være handicaptellende.
  • Flagget kan tas ut av hullet. På hvert hull kan én av spillerne i hver gruppe ta flaggstangen ut av hullet ved å benytte et rent håndkle, klut eller annen liknende gjenstand som forhindrer direkte berøring av flaggstangen. Den samme spilleren som tok flaggstangen ut, må sette den tilbake i hullet ved å benytte samme gjenstand.
  • Scorekort på papir kan benyttes som normalt. Husk å sprite hendene ved bytte av scorekort og innlevering til Komiteen i turneringer.
  • Ballbøtter kan brukes på driving-range. Det må i så fall settes opp tydelige plakater med informasjon om at det er et individuelt ansvar å sprite hendene før og etter bruk. Antibac bør være tilgjengelig.
  • Premieutdelinger kan gjennomføres. Dersom golfklubber avholder samlinger før og etter turnering, vær oppmerksom på at det er ulike antallsbegrensninger ute og inne.
  • Hullkoppene kan tilbakeføres til det normale. Se definisjonen av «hull» og «hullet ut» som du kan finne i golfreglene og i dette dokumentet.

Med disse endringene legges det et betydelig informasjonsansvar på klubber og baneeiere samtidig som man fritas fra en god del av tilretteleggingsansvaret. Den enkelte spiller må ta ansvaret for sine handlinger og rutiner. Klubber og baneeiere må selv informere medlemmer og spillere, holde seg orientert om eventuelle kommunale bestemmelser som følge av lokale smitteutbrudd, samt iverksette tiltak i forhold til det.

Endringene trer i kraft fra fredag 18. juni 2021.

Nye plakater som kan være til hjelp finner dere her. Vi oppfordrer klubbene til å ta i bruk plakatene i kommunikasjonen med medlemmer og gjester.

Her finner dere plakatene fra mars i år, som kan være relevante for noen (f.eks. ved smitteutbrudd).  

NGFs teamaside vedrørende korona, vil bli oppdatert i løpet av morgendagen.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club