Hva er GDPR og hvilke konsekvenser får det for din golfklubb?

Publisert tirsdag 13. februar 2018

Hva er GDPR?

Den nye europeiske personvernforordningen, The General Data Protection Regulation (GDPR), trer i kraft 25. mai 2018 og vil implementeres i personvernlovgivningen i alle EU og EØS land. De nye reglene vil gjelde for alle som behandler personopplysninger om europeiske statsborgere.

Formålet med GDPR er å ivareta den enkeltes grunnleggende rettigheter og friheter, særlig retten til vern av personopplysninger.

Personopplysninger er enhver informasjon eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til en person, f. eks. navn, bilde, adresse, e-postadresse, IP-adresse, informasjon om hvor du er og/eller hvor du har vært (geolokalisering), helseopplysninger, kartlegging av atferdsmønstre (f. eks. søk/aktivitet på internett, hva du handler på butikken) mm.

Hvem gjør hva og hva må golfklubben gjøre?

Datatilsynet er tilsynsmyndighet for personvernregelverket i Norge. De fører kontroll med, samt gir råd og informasjon vedr. personvern.

For golfklubbene blir behandling av personopplysninger i GolfBox viktig i denne sammenheng. GolfBox har opprettet et eget internt prosjekt for å sikre at de behandler personopplysninger iht. de nye reglene. GolfBox og NGF vil informere klubbene om hvilke endringer dette vil medføre ila. vinteren/våren.

I tillegg behandler de fleste (alle?) golfklubbene personopplysninger utenfor GolfBox (HR, spørreundersøkelser, nyhetsbrev etc.) og dette må implementeres i klubbenes internkontrollrutiner. Vi kommer relativt snart ut med mer informasjon om hva de nye personvernreglene vil bety for klubbene og hva som må gjøres for å etterleve det nye regelverket.

I første omgang må du som leder i golfklubben sørge for å:

  1. finne ut av hvem som skal ha ansvaret for personvern og databehandling i klubben.
  2. få oversikt over hvilke personopplysninger dere behandler. Dere må ha en oversikt over hvilke personopplysninger det er snakk om, hvor de kommer fra og hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen. Se vedlagte mal som kan hjelpe dere i arbeidet.

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club