Høringsfristen er 21.juni.

Publisert tirsdag 21. mai 2019

Alle klubber, tingvalgte komiteer og utvalg samt interesseorganisasjonene skal ha fått tilsendt utkast til de nye planene, slik at de kan gi sine tilbakemeldinger før endelig behandling på Golftinget. Høringsfristen er 21. juni.

Dersom dere ikke har mottatt høringsdokumentene så ta kontakt og be om å få de tilsendt.

Kontakt

Rune Hauger

Assisterende generalsekretær 920 17 065 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club