Denne gangen er det for perioden 1.1. - 30.6.21 stilt nesten 1,1 milliarder kroner tilgjengelig til tre ulike ordninger, med ulikt formål og forskjellige søknadsfrister.

Publisert fredag 26. mars 2021

 • Tilskudd til de som har mottatt momskompensasjon.
  Formålet med ordningen er å hjelpe sektoren gjennom covid-19-krisen ved å stimulere til aktivitet innenfor rammene av smittevernrestriksjoner, gitt av myndighetene som følge av covid-19. De som søker må bekrefte at organisasjonen har hatt tapte inntekter eller merkostnader som følge av covid-19-restriksjoner eller offentlige råd eller anbefalinger.

  Her kan alle som fikk momskompensasjon få tilskudd og forvente å få utbetalt ca. 15 % av beløpet man fikk i momskompensasjon. I denne ordningen vil NIF levere en felles søknad på vegne av alle organisasjonsledd.

  Mer informasjon og mulighet for å søke finnes her.
 • Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter.
  Alle som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Søker må kunne dokumentere at merkostnader, tapte publikumsinntekter, leieinntekter og deltakeravgifter er en direkte konsekvens av covid-19. Det kan søkes om kostnader til utvikling eller tilpasning av aktiviteter, som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak, merkostnader pga. smitteverntiltak samt tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter dersom arrangementet eller aktiviteten er helt eller delvis gjennomført.

  Det blir trolig åpnet for søknader i juni 2021.
 • Tilskudd til publikumsarrangement av nasjonal verdi.
  Dette er en tilskuddsordning for gjennomførte og avlyste publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektroren (f.eks. senior- VM, -EM, -NM, -verdenscup, -landskamper, øverste nivå i lagidretter).

  Det blir åpnet for søknad i april.

Dere kan lese mer om ordningene på Lotteri og stiftelsestilsynet sine nettsider.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club