Ved hjelp av klubbrepresentanter og diverse fagpersoner har NGF startet på utarbeidelsen av et nytt anleggspolitisk dokument for Golf-Norge.

Publisert onsdag 15. juni 2022

Målgrupper for dokumentet er både det interne Golf-Norge og eksterne beslutningstakere som offentlige myndigheter på ulike nivå, og idrettens ulike organ. Hensikten med dokumentet er å gi alle disse et bredt og godt grunnlag for å fatte beslutninger om den framtidige anleggsutviklingen i tiden fram mot 2030. Dette dokumentet må spille sammen med dagens og framtidige virksomhetsplaner (VP), men gå mer i dybden når det gjelder å drøfte anleggsområdet enn det som er naturlig å gjøre i en VP.

Dokumentet som ligger vedlagt er et første utkast, og det inneholder ikke alt som det ferdige dokumentet vil bestå av, men arbeidsgruppas viktigste funn om status og tanker om framtidig retning er på plass. I det ferdige dokumentet vil det også komme forord, sammendrag og noen flere vedlegg. 

Nå ønsker vi tilbakemeldinger fra dere, på følgende:

  • Hva synes dere om dokumentet, innhold og oppbygging?
  • Ser dere feil eller mangler i vedlegg 1 (oversikt over korthullsbaner, pitch & putt baner, og nærmijøanlegg?
  • Ser dere feil eller mangler i vedlegg 2 (oversikt over simulatorer/innendørsanlegg)?

Tilbakemeldinger kan sendes til post@golfforbundet.no. Jo raskere vi hører fra dere, desto bedre er det. Vi fortsetter arbeidet gjennom sommeren, men håper å høre fra dere før det har gått ca. en måned (15. juli). Vi skal legge fram et fullstendig dokument for NGFs styre tidlig i september.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Rune Hauger, rune.hauger@golfforbundet.no eller tlf. 920 17 065.

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club