Nytt ansikt i NGF

Henning Jensen forsterker arbeidet med barn og unge.

Henning Jensen er midlertidig ansatt som idrettsutvikler med særlig ansvar for å forsterke koblingen mot forskningsfeltet og akademia i NGFs satsing på barn- og unge (også kalt Impact).

Henning er 54 år, utdannet journalist, fotograf og lærer. Blant annet har Henning en mastergrad innenfor pedagogikk fra Universitetet Oslo med fordypning digitale læringsformer. Han startet i jobben 19.juni og skal være med i ett år.