Her er e-læringskurset som hjelper deg å forstå hva det innebærer å være styremedlem i en golfklubb.

Publisert tirsdag 27. februar 2018

Å bli valgt inn i styret i et idrettslag/klubb kan virke overveldende og umiddelbart er det flere spørsmål som dukker opp.

Hvilke lover og regler gjelder? Hva er mitt ansvar og min rolle som styremedlem? Hvordan skal styret jobbe?

Ta kurset alene eller sammen på første styremøte. Sett av en time.

Klikk her for å komme til kurset

Logg deg inn med brukernavn og passord fra MinIdrett (oppe til høyre).

Klikk på særforbund – velg golfforbundet.

Klikk på klubbutvikling – velg kurset Styrearbeid i idretten. Dette er et kurs som gjelder for alle idrettslag/klubber ikke bare golfklubber.

Styrekurset ligger under «Golfforbundet og Klubbutvikling».

Styret har en sentral rolle i golfklubben. Et fungerende styre er avgjørende for å få en positiv utvikling av klubben, sunn drift og et godt aktivitetstilbud. Styret forvalter klubbens verdier og har ansvar for at medlemmene og ansatte ivaretas og utvikles.

Kurset passer for alle styremedlemmer, daglig ledere, representanter fra klubbens valgkomitè og andre med interesse for styrearbeid.

Kontakt

Kate Hege Nielsen

Avdelingsleder klubbservice 918 66 197 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club