Styret og administrasjonen i NGF har gjennomført en ALLEMED dugnad og utfordrer klubbene til å gjøre det samme!

Publisert mandag 28. januar 2019

Norsk idrett forpliktet seg under Idrettstinget i 2015 til å redusere økonomiske barrierer for deltagelse i barne- og ungdomsidretten. Et viktig tiltak er bevisstgjøring om hva barrierene er og hvordan hvert organisasjonsledd kan bidra til å redusere disse. Dette kan gjøres gjennom en ALLEMED dugnad.

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva man kan gjøre for å få alle med i fritidsaktivitet. Det tar 30-60 minutter å gjennomføre en ALLEMED dugnad.

Les mer om ALLEMED her.
Last ned eller bestill ALLEMED materiell her.

Lurer du på resultatet etter administrasjonen og styrets ALLEMED dugnad? Her er våre første steg:

NGF styre:

  • Vi skal synliggjøre at det ikke er dyrt å spille golf (fokusområde rekruttering).
  • Vi skal gjennomgå logistikken rund turneringer med tanke på kostnadsbesparende tiltak, og utfordre klubbene til å finne alternativ og rimelig overnatting (fokusområde tur og reiser).

 

NGF administrasjon:

  • Vi skal synliggjøre at vi kan spille golf i t-skjorte, joggesko og vanlig bukse. 
  • Vi skal skape diskusjon i klubbene rundt økonomi som barriere, og hvordan klubbene kan jobbe for å få ALLEMED.

 

Send oss gjerne deres første steg når ALLEMED dugnad er gjennomført.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club