Ønsker klubben å få tilsendt informasjonsmateriell?

Vi har heftene "9 hull til bedre helse" og "Golf og Kommunen" tilgjengelig for utsendelse.

«9 hull til bedre helse»

For golf-Norge er det også viktig å få en god dokumentasjon av golfens betydning for folkehelsen. I heftet ”9 hull til bedre helse”, som er en sammenstilling av golfens helsegevinst i relasjon til myndighetenes anbefalinger, har vi belyst dette temaet nærmere. Heftet er utarbeidet av Jan Ove Tangen, Professor ved Høgskolen i Telemark i samarbeid med NGF.

Heftet «9 hull til bedre helse» finnes også digitalt her.

 

«Golf og kommunen, livsglede – folkehelse – besparelser»

Golf har en stor samfunnsmessig betydning for folkehelsen og vi ønsker å være en aktiv part i det lokale folkehelsearbeidet. Heftet «Golf og kommunen» kan brukes i kontakt med egen kommune. 

Heftet «Golf og kommunen, livsglede – folkehelse – besparelser» finnes også digitalt her. 


Heftene kan bestilles via denne linken innen utgangen av oktober.