Oppdatering digitalisering

Fortsatt plan om lansering av ny golf-app i mai, og arbeidet med standardintegrasjoner fortsetter.

Arbeidet med ny app for Golf-Norge fortsetter i tråd med planen. NGF starter testing av appen, og vil fortsette frem til lansering. Videre jobbes det med å få alle integrasjonene med GolfBox på plass i appen. NGF starter arbeidet med opplæringsmateriell for å sikre en god implementering hos klubbene i god tid før lansering.

Videre ser NGF på prioriteringer av oppgaver hos GolfBox, som har gjort en rekke tiltak for å bedre leveransen denne vinteren. Standardintegrasjoner er en av våre to hovedprioriteringer. Vi har utviklet de grunnleggende integrasjonene og det jobbes videre med disse for at de kan tas i bruk av andre leverandører. Vi skal få på plass to typer, en for økonomiløsninger og en for medlemsdata/klubbdata/banedata.

For oppdateringer på digitaliseringsarbeidet, se HER