Fremdrift mot lansering 1. mai går som planlagt!

Publisert mandag 23. januar 2023

Arbeidet med ny app for Golf-Norge er godt i gang og utvikling er i rute til lansering 1. mai. Den overordnede strukturen er på plass, og det legges til funksjoner fortløpende. Innen kort tid starter testing av ulike funksjoner. 

Førsteversjonen skal inneholde flere integrasjoner mot GolfBox. Dette er både for at brukerne skal få relevant info i den nye appen (som for eksempel oppdatert handicap), men også for at man skal kunne benytte kjente funksjoner i GolfBox (starttidsbestilling, innsendelse av scorekort, osv). NGF er veldig fornøyde med arbeidet GolfBox og GLFR gjør, både med tanke på tid og kvalitet.

Det er signert en «Letter of Intent» med selskapet bak appen GLFR og jobber videre med en utfyllende samarbeidsavtale. 

I løpet av Q1 vil NGF be klubbene om en kontaktperson, samt at vi begynner å kvalitetssikre klubbenes informasjon som skal være tilgjengelig i appen. For de klubbene som allerede har et samarbeid med GLFR vil ikke dette være relevant. 

Videre planlegger vi for opplæring av app og klubbens funksjoner, slik at klubbene kan være klare til lansering.

Mer informasjon kommer fortløpende. Du kan alltid følge oppdateringer HER

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club