For å hjelpe klubbene i deres arbeid med å håndtere usportslig opptreden har NGFs disiplinærutvalg nå revidert råd og skjemaer.

Publisert tirsdag 2. mars 2021

Styret i NGF har godkjent nytt reglement for NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalget (DSU) og utvalget sine forslag til oppdaterte dokumenter i arbeidet med å bistå klubbene i dette viktige arbeidet. Se vedlagte dokumenter.

Dokumentene kan også finnes på vår temaside for jus og avtaler.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club