NGFs bildearkiv kan fritt benyttes av klubbene.

Publisert mandag 16. april 2018

NGFs bildearkiv består av høyoppløste illustrasjonsbilder som golfklubbene fritt kan benytte i tilknytning til VTG og annen markedsføring av golfen.

Bildene er rettighetsbelagt og kan derfor ikke distribueres videre eller på annen måte benyttes til kommersiell virksomhet. Unntaket er dersom klubbene benytter tredjepart i utforming av markedsføringsmaterialet.

Klubbene kan benytte bildene i 2018 og 2019. Bildene er passordbeskyttet da enkelte av bildene er av personer under 16 år. Passord er sendt klubbene i separat e-post, men kan også fås tilsendt ved en henvendelse til foto@golfforbundet.no.

Kontakt

Tom Rosenvinge

Kommunikasjonssjef / avdelingsleder 930 28 866 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club