Veien til golf materiell bestilles på www.idrettsbutikken.no

Publisert tirsdag 24. april 2018

Hvis dere ikke har bestilt VTG materiell enda, er det på høy tid slik at dere er beredt når den første nybegynneren banker på døren.

Materiellet selges i pakker à 10 stk. og inneholder «Golfreglene i tegninger og bobler», kursheftet «Velkommen til golfen» og «Treningskort» for Veien til Golf opplæring. Sammen danner disse et meget godt grunnlag for alle som har lyst til å bli kjent med vår idrett. En utførlig veiledning finner du her.

Materiellet, som fikk en oppdatering i 2017, er obligatorisk for å gjennomføre VTG kurs og kan bestilles av golfklubber med slopet bane eller KMT-status.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club