Vi minner om at siste frist for å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund (NIF) er 30. april (samordnet rapportering).

Publisert onsdag 29. april 2020

OBLIGATORISK REGISTERING!

Alle golfklubber er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til NIF via samordnet rapportering (Idrettsregisteringen), selv om klubben enda ikke har avholdt årsmøte.

Hva skal innrapporteres:

  • Klubber som har avholdt årsmøte:
    All innrapportering foretas som vanlig.
  • Klubber som ennå ikke har avholdt årsmøte:
    Klubben må fylle ut det de har av opplysninger om medlemstall, aktivitetstall og kontaktinformasjon til klubben. Når det gjelder informasjon som først foreligger etter avholdt årsmøte (f.eks. nye styremedlemmer, årsmøteprotokoll, årsmøtegodkjent regnskap m.m.) skal dette fylles ut/lastes opp etter at klubben har avholdt årsmøte.

Samordnet rapportering er åpen fra 1. til 30. april.

Rapporteringen skal gjøres i KlubbAdmin og klubben (klubbens leder) har fått e-post med informasjon fra NIF.

Spørsmål vedr. pålogging og bruk av KlubbAdmin skal rettes til NIF på e-post support@idrettsforbundet.no eller tlf. 21 02 90 90.

Ettersom integrasjonen mellom GolfBox og idrettens sentrale medlemsregister ikke er ferdigstilt, må klubben selv legge inn medlemstall i KlubbAdmin. Medlemstallene finnes i en ferdig generert rapport i GolfBox og skal legges inn uendret.

Rapporten finner du ved å logge inn som administrator i GolfBox og gå til Rapporter --> Idrettsregisteringen (NIF) --> Statistikk pr. 31.12.2019.

SØKNAD OM MOMSKOMPENSASJON FOR VARER OG TJENESTER

Klubber med både over og under 5 millioner i omsetning kan søke om momskompensasjon samtidig med rapporteringen av medlems-opplysninger.

Klubber med over 5 millioner i omsetning og som pga. koronasituasjonen ikke har fått avholdt årsmøte, bør vente med å sende inn søknaden inntil nødvendig dokumentasjon foreligger.

Endelig frist for søknad om momskompensasjon er 15. august 2020.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club