Alle klubber kan nå laste ned Klubbpresentasjonen i golfregler, som er en PowerPoint presentasjon som går gjennom de vanligste spillereglene.

Publisert tirsdag 26. november 2019

Klubbpresentasjonen bør holdes av en dommer eller en annen regelkyndig person i klubben slik at spørsmål kan besvares. Erfaringen er at Klubbpresentasjonen engasjerer og gir deltagerne ny og bedre innsikt i golfreglene.

Les mer her.

Kontakt

Thore Wilhelmsen

Spill- og dommerkonsulent 901 51 756 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club