Korter ned utestengelse fra 12 til tre måneder.

Publisert onsdag 5. oktober 2022

En mann ble i juli utestengt fra all golfaktivitet i 12 måneder etter å ha skulle kommet med rasistiske uttalelser rettet mot en motspiller under Lag-NM. Mannen ba om fornyet behandling, og Disiplinær- og sanksjonsutvalget i NGF (DSU) har nå redusert utestengelsen fra 12 til tre måneder.

Basert på det som kom frem i den muntlige forhandlingen, mener DSU at turneringskomiteens gjengivelse av de faktiske forhold på vesentlige punkter var feilaktig, og at anmeldelsen derfor etterlot seg et inntrykk av at forholdene hadde vært mer alvorlige enn hva de faktisk var.

Utvalget finner imidlertid at utelukkelse fortsatt er en riktig sanksjonsform, men at tiden passende kan settes til tre måneder. I sanksjonsperioden nektes A fortsatt adgang til ethvert anlegg som eies eller drives av en klubb tilsluttet Norges Golfforbund, jf. sanksjonsreglementet punkt 2.5.

Kontakt

Jens Kristian Hansen

Assisterende generalsekretær 909 26 722 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club