Frist for innlevering er 11. januar 2021.

Publisert fredag 20. november 2020

Klubber som i løpet av 2020 har mottatt NGFs greenfeesjekker som betalingsmiddel for greenfee, og som ønsker å få refundert disse, må sende inn sjekkene innen 11. januar 2021. Etter denne datoen kan klubbene ikke påregne refusjon.

Sjekkene sendes inn sammen med faktura til Norges Golfforbund, PB 5000, 0840 Oslo.

Kontakt

Kristin Gunhildrud

Markedskonsulent 957 51 580 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club