Frist for innlevering er 10. januar 2019.

Publisert tirsdag 4. desember 2018

Klubber som i løpet av 2018 har mottatt NGFs greenfeesjekker som betalingsmiddel for greenfee, og som ønsker å få refundert disse, må sende inn sjekkene innen 10. januar 2019. Etter denne datoen kan klubber ikke påregne refusjon. Sjekkene sendes inn sammen med faktura til Norges Golfforbund, PB 5000, 0840 Oslo.

Kontakt

Kristin Gunhildrud

Markedskonsulent 957 51 580 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club