Nå kan alle klubber registrere en person som historieansvarlig under «Funksjoner» i GolfBox.

Publisert tirsdag 21. august 2018

NGFs historiegruppe oppfordrer klubben til å finne en historieinteressert person som ønsker å engasjere seg i arbeidet med klubbens historie. Med registrering av vedkommende i GolfBox, vil direkte kommunikasjon mellom NGFs historiegruppe og relevante personer i klubben bli lettere og dermed forhåpentligvis lede til økt interesse for temaet.

NGF har en egen historieside www.golfhistorie.no. Les mer om hva et 20-talls klubber allerede har gjort her! Hvilken klubb blir den neste som deler sin historie med oss andre

Hilsen fra historiegruppa!

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club