Nå kan alle klubber registrere en person som historieansvarlig under «Funksjoner» i GolfBox.

NGFs historiegruppe oppfordrer klubben til å finne en historieinteressert person som ønsker å engasjere seg i arbeidet med klubbens historie. Med registrering av vedkommende i GolfBox, vil direkte kommunikasjon mellom NGFs historiegruppe og relevante personer i klubben bli lettere og dermed forhåpentligvis lede til økt interesse for temaet.

NGF har en egen historieside www.golfhistorie.no. Les mer om hva et 20-talls klubber allerede har gjort her! Hvilken klubb blir den neste som deler sin historie med oss andre

Hilsen fra historiegruppa!

Kontakt

Anna Dønnestad

Seniorrådgiver 908 20 193 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club