Oppdatert lovnorm er publisert på golfforbundet.no.

Publisert onsdag 7. februar 2024

NGF har lagt ut revidert lovnorm for golfklubber. Revisjonen kommer som en følge av endringer vedtatt av NIFs idrettsstyre 13.12.23.

Endringene er først og fremst av språklig art. Imidlertid er kravet til å ha varamedlem i styrene fjernet. Lovnormen er en minstestandard, og den enkelte klubb kan beslutte egne bestemmelser så lenge de ikke strider mot NIFs, NGFs eller lovnormens bestemmelser.

For oversikt over endringene, samt veileder til lovnormen, klikk HER.

Kontakt

Jens Kristian Hansen

Assisterende generalsekretær 909 26 722 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club